Drużyna Ks. Konrada

STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY GRODU

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Grodu w Łomży zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 20 kwietnia 2006 r. pod numerem KRS: 0000255479

Władze stowarzyszenia:
Krzysztof Babiński - prezes zarządu
Małgorzata Kuklińska - wiceprezes zarządu
Tadeusz Zaremba - sekretarz - skarbnik

Siedziba:
ul. Jednaczewska 35
18-400 Łomża

Lokalizacja
Gród zostanie wzniesiony nad brzegiem Narwi, w granicach naszego miasta. Taka lokalizacja jest zgodna z wynikami badań archeologicznych i przekazami historycznymi.

Nazwa banku i numer rachunku:
Kredyt Bank S.A.
27 1500 1533 1215 3004 5650 0000

Numer Identyfikacyjny REGON:
200080122


Więcej o Grodzie:

Ogólne Informacje o Grodzie
Projekty

designed by
2008-2009 © Claymor