Drużyna Ks. Konrada

GRÓD

Skąd pomysł?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: "...nie zastanawiaj się, co Łomża może zrobić dla Ciebie, tylko co Ty dla Łomży.." :)
Ale na poważnie....
Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu w Łomży to przede wszystkim spełnienie osobistych marzeń i pasji dwójki osób: Małgorzaty Kuklińskiej - archeologa i konserwatora zabytków, oraz Krzysztofa Babińskiego znanego bardziej jako "Indar".

Co będziemy z tego mieli?

Taki projekt to doskonały pomysł na promocję miasta i dobry sposób na popularyzowanie jego historii. To miejsce gdzie będą organizowane festyny archeologiczno - historyczne, turnieje rycerskie czy koncerty muzyki dawnej. To swoista "żywa" lekcja historii - w zrekonstruowanych chatach będzie można zobaczyć jak wyglądało życie mieszkańców średniowiecznej osady - wyrabianie broni, pieczenie podpłomyków, strzelanie z łuku, szycie ubrań i butów czy wyrób broni.
Gród zapewniłby napływ turystów i zainteresowanie pasjonatów.

Lokalizacja

Gród zostanie wzniesiony nad brzegiem Narwi, w granicach naszego miasta. Taka lokalizacja jest zgodna z wynikami badań archeologicznych i przekazami historycznymi.

Stowarzyszenie

Publikacja informacji w mediach i Internecie spowodowała szeroki odzew wśród ludzi i poparcie ze strony lokalnych władz. Postanowiliśmy więc powołać organizację posiadającą osobowość prawną, która umożliwiłaby pozyskiwanie środków finansowych. Obecnie jesteśmy w trakcie powoływania Stowarzyszenia Na Rzecz Grodu Łomżyńskiego.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w realizacji projektu, zapraszamy do współpracy.

Projekt

Prezentacja przeszłości jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym..
Wygląd grodu będzie bazował na przekazach historycznych oraz na wynikach badań archeologicznych grodzisk z terenów północno - wschodniego Mazowsza. Pierwotny pomysł to rekonstrukcja grodu w Starej Łomży. Jednak ograniczona ilość informacji z badań wykopaliskowych nie pozwala na odtworzenie tego obiektu, dlatego też łomżyński gród wzorowany będzie na XI - wiecznych, dobrze przebadanych grodziskach z terenu północno - wschodniego Mazowsza.

Nasz projekt zakłada budowę grodu typu pierścieniowatego z podgrodziem. Gród główny umieszczony będzie na planie elipsy lub koła o średnicy ok. 50 m. Od zewnątrz otoczony będzie fosą oraz wałem ziemnym w konstrukcji przekładkowej zwieńczonym ostrokołem. Do grodu prowadzić będzie drewniana brama. Wewnętrzna zabudowa to: centralnie ustawiona wieża strażnicza. Wokół wału staną chałupy w konstrukcji zrębowej aranżowane według przeznaczenia.
Podgrodzie otoczone będzie wałem w konstrukcji podobnej do wału grodu głównego. Na terenie podgrodzia powstanie plac targowy oraz chałupy - pracownie rzemieślnicze. W centralnej części zostanie wzniesiona budowla kultowa.


A teraz trochę informacji technicznych, czyli jak to widzimy ... :

Wał (otaczający zarówno gród właściwy, jak i podgrodzie) w konstrukcji przekładkowej o szerokości 6m, wysokości 10m, od zewnątrz licowany kamieniami;
na odcinku ok.3 m (przy bramie wejściowej) odsłonięta konstrukcja w celach edukacyjnych;
korona wału zwieńczona palisadą (blankową ) o wys. max.180 cm za którą znajduje się wymoszczone drewnem przejście dla załogi wojskowej.

Fosa wewnętrzna w odległości ok. 1 metra od krawędzi wału, o głębokości 1 m i szerokości 1,5 m, której pokonanie umożliwiają drewniane kładki o szer. 130cm (w obrębie całego grodu właściwego na fosie wew. usytuowane będzie 6 kładek, co ok. 22,5 m).

Brama w konstrukcji zrębowej, prowadząca do grodu właściwego o wymiarach: 3m szerokości, 8,5 m długości, 15 m wysokości; wysunięta przed zewnętrzną linię wału na ok. 250 cm, dwupiętrowa, dach dwuspadowy.

W centrum grodu właściwego usytuowana jest wieża strażnicza, o wysokości ok. 3m, na planie kwadratu 4×4 m.

Zabudowa przywałowa (mieszkalna) w obrębie grodu właściwego 5 półziemianek (zagłębionych w ziemię na ok. 60 cm), o wym. 4×5 m, w konstrukcji zrębowej - ściany zbudowane z poziomo i warstwowo ułożonych bali drewnianych (płazów, 10-20 cm grubości), połączonych w narożnikach za pomocą zacięć sięgających do połowy grzbietów, pierwsza warstwa w konstrukcji spoczywa na dużych kamieniach;
ściany uzupełniane gliną lub mchem;
dach (o konstrukcji slegowej),dwuspadowy, kryty trzciną;
drzwi (zamykane na drewniane zasuwy) bez progu i górnego okapu, ich ramę stanowią odrzwia złożone z dwu jednostronnie wypazowanych słupów, wpuszczonych wierzchołkiem i spodem w odpowiednie belki ściany, wys. drzwi ok. 130cm, szer. 100cm;
podłoga - gliniane klepisko.

Podgrodzie na planie czworoboku, o wym. ok. 60×55 metrów (licząc bez wałów).

Fosa wewnętrzna w odległości 1m od zewnętrznej krawędzi wału, gł. 1m, szer. 1,5m, której pokonanie umożliwiają drewniane kładki o szer. 130 cm (w obrębie podgrodzia usytuowane będzie 8 kładek).

Zabudowa przywałowa - 6 półziemianek - w tym 5 zaaranżowanych wg. przeznaczenia:
chata garncarza, skórnika, brązownika, tkacza i mincerza + 1 jako "punkt informacyjny + kasa + sklepik";
3 stodoły (w konstrukcji zrębowej) o wym. 10×5 m. o przeznaczeniu gospodarczym.

Brama analogiczna jak ta prowadząca do grodu właściwego, ale posiadająca zwodzony most;
wys. bramy 15 m, długość mostu 6m.

Powrót

designed by
2008-2009 © Claymor